پرتال دانشجویی   |   پرتال اساتید و کارکنان   |   پست الكترونيكي   |   تماس با موسسه   |   سامانه های اداری ۱۴۰۳/۳/۲۹

فهرست کامل اطلاعیه ها

•  اطلاعیه وام شهريه دانشجويي (۱۴۰۳/۲/۱-معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی)
• اطلاعیه ساعت کاری بخش اداری و پاسخگویی بخش تحصیلات تکمیلی (۱۴۰۳/۱/۲۵-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه بازه زمانی پاسخگویی بخش تحصیلات تکمیلی ( ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ -اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه تاریخ و محل برگزاری کلاس های تربیت بدنی و ورزش 1 (۱۴۰۲/۱۲/۱۴-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه آغاز نیم سال دوم 403-1402 (۱۴۰۲/۱۱/۲۱-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه انتخاب واحد نیم سال دوم 403-1402 (۱۴۰۲/۱۱/۷-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه تغییر ساعت کار بخش اداری در زمستان 1402 (۱۴۰۲/۹/۱۴-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعیه وام شهریه دانشجویی (1402/8/5-معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی)
•  اطلاعیه رزرو غذای دانشجویی در نیم سال اول سال تحصیلی 403-1402 (1402/7/16-معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی)
• اطلاعیه برگزاری کلاس های تربیت بدنی و ورزش 1 (۱۴۰۲/۷/۴-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه حذف و اضافه نیم سال دوم سال تحصیلی 403-1402 (1402/7/2-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعيه انتخاب واحد نيم سال اول 403-1402 (۱۴۰۲/۵/۲۸-اداره امور خدمات آموزشی)
• ابلاغیه امتحانات پایان نیم سال دوم 402-1401 (۱۴۰۲/۳/۲۳-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
• اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان (مهم) (1402/03/08-اداره امور خدمات آموزشی)
• جشن فارغ التحصیلی (1402/02/28-معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی)
• اطلاعیه تغییر ساعت کاری دانشگاه در روز دوشنبه 21 فروردین ( ۱۴۰۲/۱/۲۱ -روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعیه مهم (۱۴۰۱/۱۲/۲۲-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه وام شهريه دانشجويي (۱۴۰۱/۱۲/۱۶-معاونت دانشجویی فرهنگی اجتماعی)
• اطلاعیه محل برگزاری کلاس های تربیت بدنی و ورزش 1 (۱۴۰۱/۱۲/۷-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه تمدید مهلت حذف و اضافه نیم سال دوم 402-1401 (1401/12/03-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه وام شهريه دانشجويي (۱۴۰۱/۱۲/۱-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه تمدید انتخاب واحد نیم سال دوم (۱۴۰۱/۱۱/۱۸-اداره امور خدمات آموزشی)
• برنامه اصلاح شده مصوب شورای آموزشی برای امتحانات نیم سال اول 402-1401 (۱۴۰۱/۱۰/۲۶-اداره امور خدمات آموزشی)
• ارسال درخواست های اداری از طریق سامانه مراجعات غیر حضوری (۱۴۰۱/۱۰/۲۶-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه تعطیلی دانشگاه تا 29 دی ماه (اطلاعیه شماره ۴) (۱۴۰۱/۱۰/۲۴-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه لغو امتحانات پایان نیم سال در روز یک شنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ (اطلاعیه مهم شماره ۳) (۱۴۰۱/۱۰/۲۴-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه تعطیلی دانشگاه در روز شنبه 24 دی ماه 1401 (اطلاعیه مهم شماره 2 ) (۱۴۰۱/۱۰/۲۲-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه تعطیلی دانشگاه در روزهای 21 و 22 دی ماه 1401 (اطلاعیه مهم ) (۱۴۰۱/۱۰/۲۰-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه مالی انتخاب واحد نیم سال دوم 402-1401 (مهم) (1401/10/12-امور اداری و مالی)
• اطلاعیه وزارت عتف در خصوص تعطیلی کلاس های درسی در عصر روز 30 آبان (۱۴۰۱/۸/۲۹-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه هماهنگی شرکت در اجتماع بزرگ دانشگاهیان (1401/8/11-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• تبصره یک ماده 6 آیین نامه آموزشی (خیلی مهم) (1401/8/5-اداره امور خدمات آموزشی)
• جلسه توجیهی دانشجویان نو ورود (1401/8/4-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
• اطلاعیه محل برگزاری کلاس های تربیت بدنی و ورزش 1 (۱۴۰۱/۷/۲۶-اداره امور خدمات آموزشی)
•  اطلاعیه وام شهريه دانشجويي (1401/7/21-معاونت دانشجویی فرهنگی اجتماعی)
• اطلاعيه حذف و اضافه نيم سال اول 402-1401 (۱۴۰۱/۷/۱۰-اداره امور خدمات آموزشي)
• اطلاعیه مهم تعطیلی کلیه کلاس های آموزشی در هفته اول مهرماه (۱۴۰۱/۶/۳۱-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات دوره تابستان 401-1400 (1401/05/29-اداره امور خدمات آموزشي)
• اطلاعيه انتخاب واحد نيم سال اول 402-1401 (1401/05/20-اداره امور خدمات آموزشي)
• اطلاعيه برگزاري دروس عمومي دوره تابستان به صورت مجازي ( ۱۴۰۱/۴/۱۲ -اداره امور خدمات آموزشي)
• اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات پايان نيم سال دوم 401-1400 (۱۴۰۱/۳/۱۶-معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي)
• اطلاعيه برگزاري آزمون پايان نيم سال دروس تربيت بدني و ورزش (1) (۱۴۰۱/۳/۱۲-اداره امور خدمات آموزشي)
• اطلاعيه تغيير در برنامه كلاس هاي ساعت 8-10 روزهاي پنج شنبه و دوشنبه به مناسبت شب هاي قدر (۱۴۰۱/۱/۳۱-روابط عمومي موسسه آموزش عالي كاويان)
• اطلاعيه نحوه حضوري شدن كلاس هاي درس پيرو اطلاعيه مورخه 9 فروردین 1401 (1401/01/20-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعيه تغيير ساعت كلاس درس 18-20 (۱۴۰۱/۱/۱۴-اداره امور خدمات آموزشي)
• اطلاعيه مهم بازگشايي دانشگاه در سال 1401 (۱۴۰۱/۱/۹-معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي)
• اطلاعیه مهم اداره امور خدمات آموزشی (۱۴۰۰/۱۲/۱-اداره امور خدمات آموزشي)
• اطلاعیه مهم (۱۴۰۰/۱۱/۱۶-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعیه مهم: وضعیت برگزاری کلاس های درس، درنیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۱۳-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعيه وام شهريه دانشجويي (۱۴۰۰/۱۱/۱۰-معاونت دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي)
• اطلاعیه مهم و جدول زمانبندی انتخاب واحد نیم سال دوم 401-1400 (۱۴۰۰/۱۱/۱-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه مالی انتخاب واحد دانشجویان ورودی های1400 و ماقبل در نیمسا ل دوم 401-1400 (۱۴۰۰/۱۰/۲۸-اداره امور مالي و شهريه)
• اطلاعيه مهم برگزاري امتحانات پايان نيم سال (۱۴۰۰/۱۰/۱۹-اداره امور خدمات آموزشي)
• پاسخگویی به مراجعین اداره امور خدمات آموزشی فقط از طریق سامانه مراجعات غیرحضوری (144/10/18-اداره امور خدمات آموزشي)
• امتحان پايان نيم سال دروس تربيت بدني و ورزش 1 (۱۴۰۰/۱۰/۱۵-اداره امور خدمات آموزشي)
• اطلاعیه مهم دریافت کارت ورود به جلسه امتحان (۱۴۰۰/۱۰/۱۳-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعيه مهم (دانشجويان عزيز به دقت مطالعه فرماييد) (۱۴۰۰/۹/۱۹-حوزه معاونت آموزشی، پژوهشي و تحصیلات تکمیلی)
• جلسه پرسش و پاسخ در مورد احتمال حضوری شدن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ( ۱۴۰۰/۹/۳ -حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
• اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) برای بهمن 1400 (۱۴۰۰/۹/۱-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعيه وام دانشجويي نيم سال اول 401-1400 (1400/8/15-حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي)
• جلسه توجیهی دانشجویان نو ورود مقطع كارشناسي ارشد (۱۴۰۰/۸/۵-حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
• اطلاعيه برگزاري كلاس هاي دانشجويان نو ورود مقطع كارشناسي ارشد (1400/8/4-اداره امور خدمات آموزشی)
• جلسه توجیهی دانشجویان نو ورود (ورودی 1400) (۱۴۰۰/۷/۱۶-حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
• اطلاعيه برگزاري كلاس هاي دانشجويان نو ورود (1400/7/11-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعيه انتخاب واحد دروس تربيت بدني و ورزش براي نيم سال اول 401-1400 (۱۴۰۰/۷/۷-اداره امور خدمات آموزشی)
• آغاز سال تحصیلی 401-1400 (1400/6/27-حوزه ریاست)
• طرح سلامت روان (مهم) (1400/06/15-مركز مشاوره و توانمندسازي)
• اطلاعيه امتحان پايان نيم سال دروس تربيت بدني و ورزش 1 (ويژه تابستان 1400) (1400/6/2-اداره امور خدمات آموزشی)
• جدول زمان بندي انتخاب واحد نيم سال اول 401-1400 (كليه مقاطع، تمامي ورودي ها) (۱۴۰۰/۵/۲۳-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعيه برنامه زماني تشكيل كلاس دروس تربيت بدني و ورزش 1 دوره تابستان 400-1399 (۱۴۰۰/۵/۲-اداره امور خدمات آموزشی)
• ارائه درس تربيت بدني و ورزش 1 در دوره تابستان 400-1399 (۱۴۰۰/۴/۲۱-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه مربوط به بررسی وضعیت عدم شرکت در امتحانات پایان نيم سال دوم ۴۰۰-13۹۹ (1400/4/15-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعيه زمان برگزاري آزمون پاياني دروس تربيت بدني و ورزش 1 (1400/3/23-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه تغییر ساعت کاری موسسه آموزش عالی کاویان (۱۴۰۰/۳/۱۶-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعيه ارزشيابي اساتيد و دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات نيم سال دوم 400-1399 (1400/3/13-اداره امور خدمات آموزشي)
• آغاز به كار بخش هاي اداري، مالي، خدمات آموزشي و فعاليت هاي پژوهشي موسسه آموزش عالي كاويان (۱۴۰۰/۲/۲۹-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• مسابقه قرآنی تفسیر قرآن (۱۴۰۰/۱/۲۰-حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي)
• اطلاعيه شماره (2) تعطيلي دانشگاه و ارائه درخواست هاي مراجعين در سامانه مراجعات غير حضوري (1400/1/28-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعیه احتمال برگزاری امتحانات پایان نیم سال دوم 400-1399 به صورت حضوری (1400/1/5-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه تمدید مهلت حذف و اضافه ویژه داشجویان ورودی 1399 (1399/12/18-اداره امور خدمات آموزشی)
• بسته اينترنت 60 گيگابايتي آموزش الكترونيكي ويژه دانشجويان از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (۱۳۹۹/۱۱/۳۰-مركز آمار و فناوري اطلاعات)
• اطلاعيه انتخاب واحد، ارزشيابي و دريافت كارت ورود به جلسه دانشجويان ورودي 1399 (۱۳۹۹/۱۱/۱۴-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعيه شماره 9 كميسيون بررسي موارد خاص و تمديد معافيت تحصيلي (1399/11/1-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعيه مهم در خصوص سقف انتخاب واحد در نيم سال دوم سال تحصيلي 400-1399 (1399/10/17-حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
• جدول زمانبندي انتخاب واحد نيم سال دوم سال تحصيلي 400-1399 (۱۳۹۹/۱۰/۳۰-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه مالی انتخاب واحد دانشجویان ورودی های 99 و ماقبل در نیمسال دوم1400-1399 (1399/10/18-اداري و مالي)
• قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه (۱۳۹۹/۱۰/۲۱-حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي)
• اطلاعیه مهم امتحان دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ (۱۳۹۹/۱۰/۱۶-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعيه مالي انتخاب واحد دانشجويان ورودي 1398 و ما قبل در نيم سال اول سال تحصيلي 400-1399 (1399/6/1-واحد اداري مالي)
• جدول شهريه دانشجويان ورودي سال تحصيلي 400-1399 (1399/7/1-واحد اداري مالي)
• تمدید محدودیت ها و ادامه تعطیلی فعالیتهای حضوری (۱۳۹۹/۹/۱۴-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعيه پذيرش تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي ارشد (۱۳۹۹/۹/۱۲-حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
• اطلاعیه وام شهریه دانشجویی (2) (1399/09/9-حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي)
• اعمال محدوديت هاي ويژه كرونا از اول آذرماه در مراجعات حضوري (۱۳۹۹/۸/۲۸-روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)
• اطلاعیه ویژه محدودیت های مراجعات حضوری (1399/8/21-روابط عمومی موسسه اموزش عالی کاویان)
• جلسه توجیهی ویژه دانشجویان جدید الورود (1399/8/17-حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
• راهنمای ورود به پرتال دانشجویی و ورود به کلاس های آنلاین ویژه دانشجویان جدیدالورود (مهم) (1399/8/16-اداره امور خدمات آموزشی)
• اطلاعیه برگزاری کلاس های آنلاین تربیت بدنی، ورزش 1، کارورزی و آزمایشگاه ها (1399/8/10-حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
• اطلاعیه وام شهریه دانشجویی (1399/7/27-حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی)


Copyright ©

طراحی و پیاده سازی: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان

شماره هاي تماس با موسسه
خراسان رضوی، مشهد مقدس، ساختمان مركزي
مسير 1: بلوار الهيه، الهيه 40
مسير 2:بلوار صادقيه، صادقيه 5 (مقابل هتل بين المللي نوين پلاس)
شهید اکبری ذوق 25
کد پستی: 9186374915
Email: info@kavian.ac.ir