نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: اطلاعيه تعطيلي موسسه آموزش عالي كاويان در روز هاي پنجشنبه مردادماه (تاریخ درج: سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹)
متن خبر - واقعه: به اطلاع اساتيد، دانشجويان و مراجعين محترم مي رساند موسسه آموزش عالي كاويان در روزهاي پنج شنبه مردادماه 1399 تعطيل خواهد بود.