نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: اطلاعيه پايان مهلت تمديد كتب كتابخانه (تاریخ درج: چهارشنبه 4 تير 1399)
متن خبر - واقعه:

اطلاعيه پايان مهلت تمديد كتب اماني كتابخانه موسسه آموزش عالي كاويان

دانشجويان گرامي
لطفا در اسرع وقت كليه كتاب هاي امانت گرفته شده
نهايتا تا پايان امتحانات
به كتابخانه دانشگاه عودت دهيد.
(از هفته بعد از پايان امتحانات براي كليه كتابهايي كه برگشت نشده باشد، جريمه ديركرد منظور مي گردد.)