نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: بیست و پنجمین دوره آموزشی طرح ولایت (تاریخ درج: پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹)
متن خبر - واقعه: