نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: پویش هر دانشجو یک سفره همدلی (تاریخ درج: شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹)
متن خبر - واقعه: