نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: فضای درمان، درمان گران ، کار گروهی مقابله با کرونا (تاریخ درج: دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸)
متن خبر - واقعه: کانون همیاران سلامت و کانون همیاران بهداشت زیر نطر دفتر مشاوره و توانمند سازی دانشجویان موسسه آموزش عالی کاویان برگزار می کند:
مسابقه
شعر
نثر
دلنوشته
نقاشی
کاریکاتور
با عنوان "فضای درمان، درمان گران، کار گروهی مقابله با کرونا"
آثار خود را به دبیر همیاران، آقای مرادپور از طریق ایمیل زیر ارسال نمایید.
mojtaba_moradpour_051@yahoo.com