نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: دوشنبه قرآنی (تاریخ درج: )
متن خبر - واقعه: آخرین جلسه از سلسله جلسات دوشنبه های قرآنی نیم سال اول سال تحصیلی 99-1398 با حضور دانشجویان، اساتید و مسئولین موسسه برگزار شد.