نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: کارگاه آموزشی سامانه های ایرانداک (تاریخ درج: )
متن خبر - واقعه: با توجه به اهمیت موضوع آشنایی با سامانه های ایرانداک برای دانشجویان کارشناسی ارشد، کارگاه آموزشی سامانه های ایرانداک با محوریت نحوه استفاده از خدمات این سامانه ها توسط مدیر اداره امور خدمات آموزشی موسسه آموزش عالی کاویان اقای دکتر مسعود چابک سوار برگزار شد.