نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: کارگاه های آموزشی سه شنبه 26 آذرماه 1398 (تاریخ درج: )
متن خبر - واقعه: پیرو سلسله مباحث علمی هفته پژوهش و فناوری در موسسه آموزش عالی کاویان، کارگاه آموزشی تئوری و عملی زنتیک مولکولی توسط آقای دکتر رضا صاحبی و به همت گروه زیست شناسی و همچنین کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به استارت آپ ها توسط آقایان دکتر رحیمی و دکتر چابک سوار برگزار شد.