نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: جلسه سخنرانی آشنایی با حقوق زنان (تاریخ درج: )
متن خبر - واقعه: پیرو سلسله سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی هفته پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی کاویان، جلسه سخنرانی با عنوان آشنایی با حقوق زنان با سخنوری اقای دکتر هادی رحیمی مدیر گروه فقه و مبانی حقوق موسسه در تاریخ 25 آذرماه 1398 برگزار شد.