نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: مراسم افتتاحیه جشنواره پژوهشی (تاریخ درج: )
متن خبر - واقعه: جشنواره پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی کاویان در محل سالن نمایشگاه واقع در محوطه اصلی موسسه آموزش عالی کاویان با شرکت گروه های آموزشی مختلف موسسه و پژوهشگران جوان با حضور مسئولین موسسه افتتاح شد. این نمایشگاه تا روز پنج شنبه 28 آذرماه دایر خواهد بود.