نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: جلسه هماهنگی بسیج و امور فرهنگی (تاریخ درج: )
متن خبر - واقعه: