نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: دوشنبه قرآنی (تاریخ درج: )
متن خبر - واقعه: موسسه آموزش عالی کاویان به عنوان یکی از موسسات فعال در حوزه قرآن و دانشگاه روزهای دوشنبه هر هفته نشست های قرآنی با عنوان دوشنبه های قرآنی را برگزار می کند.