نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری مسابقه قرآنی نامه 31 نهج البلاغه (تاریخ درج: )
متن خبر - واقعه: برگزاری مسابقه ريالرانی کتابخوانی نامه 31 نهج البلاغه همزمان با هفته قرآن و دانشگاه