نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری نمایشگاه کتاب (تاریخ درج: چهارشنبه 6 آذر 1398)
متن خبر - واقعه: همزمان با هفته قرآن و دانشگاه نمایشگاه کتاب موسسه آموزش عالی کاویان با عناوین مختلف فرهنگی و مذهبی برگزار شد.