نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: انتخابات انجمن علمی دانشجویی (تاریخ درج: چهارشنبه 6 آذر 1398)
متن خبر - واقعه: در راستای تشکیل انجمن های علمی، دانشجویان گروه های مدیریت، روانشناسی و زیست شناسی نسبت به تشکیل انجمن های علمی اقدام کردند. انتخابات این انجمن ها در روز چهارشنبه 6 آذرماه 1398 برگزار شد