نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال (تاریخ درج: سه شنبه 5 آذر 1398)
متن خبر - واقعه: موسسه آموزش عالی کاویان جز معدود موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی است که امکان دسترسی به کلیه بخش های کتابخانه دیجیتال Gigalib را برای دانشجویان فراهم آورده است. با حضور کارشناس سیستم کتابخانه دیجیتال کارگاه آموزشی یک ساعته آشنایی با روش های استفاده از این کتابخانه برگراز شد.