نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: وام زیارت عتبات عالیات (سال تحصیلی 98-1397) (تاریخ درج: سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸)
متن خبر - واقعه: