نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: اطلاعیه ساعت کار موسسه در مرداد ماه 1398 (تاریخ درج: شنبه 22 تیر 1398)
متن خبر - واقعه: