نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: مراسم گردهم آیی اساتید و کار کنان موسسه (تاریخ درج: 16 اردیبهشت 1398)
متن خبر - واقعه: همزمان با گرامیداشت مقام معلم و سالروز شهادت معلم شهید استاد مطهری، نشستی صمیمی بین حوزه ریاست، اساتید و کارکنان موسسه به صرف شام برگزار شد.