نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: جشن میلاد نیمه شعبان (تاریخ درج: دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸)
متن خبر - واقعه: