نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: جلسه ختم قرآن (دوشنبه قرآنی) (تاریخ درج: دوشنبه 7 اردیبهشت 1398)
متن خبر - واقعه: