نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: دهه سرآمدی آموزش (تاریخ درج: سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸)
متن خبر - واقعه:

دهه سرآمدی اموزش

سوم لغایت دوازدهم اردیبهشت 1397

- توجه به اخلاق حرفه ای
- تجلیل از پیشکسوتان آموزش و تکریم مقام علم و عالم
- تعامل بین دانشگاه ها و نهاد های آموزشی
- ترویج پیوند هدفمند آموزش و پژوهش
- شناسایی و معرفی شیوه های نوین آموزش
- برپایی کرسی های آزاد اندیشی
-تعیین حداقل یک روز به عنوان» دانشگاه بدون حصار»