نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: همیاران بهداشت (تاریخ درج: سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸)
متن خبر - واقعه:

جهت تقویت روحیه ی خود مراقبتی، نوعدوستی و بهداشت جسم ، طرح

همیاران بهداشت

از برنامه های ارتقاء سلامت دانشجویی وزارت بهداشت

لذا از دانشجویان فعال ، ساعی،علاقمند و توانمند در این حیطه دعوت بعمل می آید تا برای ثبت نام و انتخاب دبیر و اعضای اصلی به دفتر امور دانشجویی-فرهنگی مراجعه نمایند.