نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: محفل انس با قرآن (دوشنبه قرآنی) (تاریخ درج: دوشنبه 6 اسفند 1397)
متن خبر - واقعه: