نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کاربردی مالیاتی (ق . م . م) (تاریخ درج: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷)
متن خبر - واقعه:

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کاربردی مالیاتی (ق . م . م)

تاریخ برگزاری: یکم و دوم اسفند ماه 1397 ساعت 15 الی 17
هزینه ثبت نام: 1/500/000 ریال
ثبت نام: 20 لغایت 25 بهمن ماه 1397 واحد حسابداری موسسه آموزش عالی کاویان
به شرکت کنندگان در پایان دوره گواهی نامه اعطا می شود