نمایش متن رخداد تاریخی

عنوان خبر - واقعه: عید سعید قربان (تاریخ درج: جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹)
متن خبر - واقعه: ابراهیم خلیل الله در این روز پا بر خواسته های قلب خویش گذاشت و با ارزش ترین دارایی خویش را به قربانگاه برد و از آزمایش الهی سربلند بیرون آمد. عید سعید قربان را بر همه مسلمانان تبریک عرض می نماییم