نمایش متن رخداد تاریخی

عنوان خبر - واقعه: قیام خونین 15 خرداد (تاریخ درج: پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹)
متن خبر - واقعه: سالروز قیام خونین 15 خرداد، یادآور حماسه سازی های ملت غیور ایران برای درهم کوبیدن طاغئت گرامی باد.