نمایش متن کامل اطلاعیه

عنوان اطلاعیه: اطلاعيه شماره 1 در خصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی (تاریخ درج: ۱۳۹۸/۱/۲۹)
متن اطلاعیه: