نمایش متن کامل اطلاعیه

عنوان اطلاعیه: اطلاعیه شماره (5) برگزاری آزمایشگاه های گروه زیست شناسی (تاریخ درج: ۱۳۹۹/۴/۳۱)
متن اطلاعیه:

پیرو اطلاعیه های قبلی صادر شده در خصوص برگزاری کلاس های عملی و آزمایشگاهی به استحضار می رساند طبق مصوبه جلسه مشترک مدیران گروه های آموزشی و همچنین شورای آموزشی مقرر شد كليه دروس آزمایشگاهی گروه زیست شناسی (شامل آزمايشگاه زيست شناسي، آزمايشگاه ميكروب، آزمايشگاه شيمي و بيوشيمي، آزمايشگاه فيزيك و آزمايشگاه تحقيقاتي) در مردادماه ۱۳۹۹ و با رعایت کامل موازین و پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
نظر به اینکه برنامه ارائه شده در نیمسال دوم برای برگزاری این آزمايشگاه ها به ناچار می بایست تغییر کند (به دليل نصف شدن ظرفیت حاضرين در آزمایشگاهها و همچنین داشتن زمان کافی برای ضدعفونی کردن آزمایشگاه ها و . . . ) لذا از تاریخ شنبه چهارم مرداد ماه ۱۳۹۹ طبق برنامه ذيل دانشجویان می بایست در جلسه آنلاين هماهنگی برگزاری آزمایشگاه شرکت کرده و پس از هماهنگی کامل با استاد درس و گروه بندی دانشجویان نسبت به شرکت حضوري در آزمايشگاه ها اقدام نمایند. شركت دانشجويان در جلسه آنلاين الزامي است.
دانشجویانی که تمایل به شرکت در آزمایشگاه ها را ندارند می توانند درخواست خود را به اداره امور خدمات آموزشی تحویل تا دروس آزمایشگاهی انتخابی آنها در نیم سال دوم 99-1398 به نیم سال بعد منتقل گردد.