نمایش متن کامل اطلاعیه

عنوان اطلاعیه: فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحان (تاریخ درج: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷)
متن اطلاعیه:

فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

دانشجویان عزیز پس از ورود به پرتال دانشجویی باید مراحل ذیل را انجام دهند:
1. ارزشیابی اساتید از طریق انتخاب گزینه آموزشی و سپس گزینه ارزشیابی اساتید
2. انتخاب گزینه کارت ورود به جلسه امتحان
در صورتی که دانشجو دارای بدهی مالی باشد، پرتال دانشجویی به نامبرده مبلغ بدهی را نمایش می دهد. جهت پرداخت بدهی از گزینه مالی قسمت پرداخت اینترنتی را انتخاب کنید. پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از اتمام فرآیند پرداخت حتما گزینه تکیمل فرآیند خرید انتخاب شود.

پس از واریز مبلغ بدهی مالی، مجددا گزینه کارت ورود به جلسه امتحان را انتخاب کنید. کارت ورود به جلسه را پرینت گرفته و برای مهر زدن آن به اداره امور مالی مراجعه نمایید.
توجه: چنانچه کارت فاقد عکس باشد، دانشجو می بایست یک قطعه عکس 3*4 را بر روی کارت الصاق و جهت مهر کردن آن به اداره امور مالی مراجعه نماید.