سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز پنج شنبه 7 فروردین 1399

مبانی بیوانفورماتیک - کد درس 180092 - مدرس دکتر ماریا بیهقی

مبانی بیوانفورماتیک - کد درس 180092 - مدرس دکتر ماریا بیهقی (بخش دوم)

بیوانفورماتیک - کد درس 88003 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر ماریا بیهقی

بیوانفورماتیک - کد درس 88003 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر ماریا بیهقی (بخش دوم)

اتصالات سلولی - کد درس 22017 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

آمار استنباطی - کد درس 160010 - مدرس فرهاد تنهای رشوانلو

آمار استنباطی - کد درس 160010 - مدرس فرهاد تنهای رشوانلو (بخش دوم)

روانشناسی فیزیولوژیک - کد درس 160087 گروه 1 و 2 - مدرس مسعود برید لطیف (برای درک بهتر محتوا و دانلود فایل پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

مبانی نانو تکنولوژی - کد درس 38044 - مدرس دکتر احسان بهرام زاده

باکتری شناسی پیشرفته - کد درس 88009 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر زهره آهنگری (قسمت اول)

باکتری شناسی پیشرفته - کد درس 88009 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر زهره آهنگری (قسمت دوم)

روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت - کد درس 34107 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر فاطمه حاجی اربابی

زیست فناوری پزشکی - کد درس 38039 - مدرس دکتر نیما دهدیلانی

بازگشت به صفحه انتخاب روز