سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز چهار شنبه 28 اسفند 1398

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت - کد درس 18012 - مدرس مهندس سید محمد طباطبایی یزدی

احساس و ادراک - کد درس 160008 - مدرس دکتر فرناز ابهر زنجانی

روانشناسی یادگیری - کد درس 160016 - مدرس دکتر فاطمه حاجی اربابی

متون روانشناسی به انگلیسی (۲) - کد درس 160033 گروه 1 و 2 - مدرس فاطمه حاجی اربابی

نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش - کد درس 34105 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر حسین باقری

نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش - کد درس 34105 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر حسین باقری (بخش دوم)

آموزش مهارت های حرفه ای - کد درس 170050 - مدرس افسانه حسین پور (جلسه دوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com

مدیریت مالی 2 - کد درس 28224، 62016 و 170033 - مدرس ابراهیم مشرقی

مدیریت مالی 2 - کد درس 28224، 62016 و 170033 - مدرس ابراهیم مشرقی (بخش دوم)

مدیریت مالی 2 - کد درس 28224، 62016 و 170033 - مدرس ابراهیم مشرقی (بخش سوم)

مدیریت مالی 2 - کد درس 28224، 62016 و 170033 - مدرس ابراهیم مشرقی (بخش چهارم)

مدیریت مالی 2 - کد درس 28224، 62016 و 170033 - مدرس ابراهیم مشرقی (بخش پنجم)

مدیریت مالی 2 - کد درس 28224، 62016 و 170033 - مدرس ابراهیم مشرقی (بخش ششم)

مدیریت مالی 2 - کد درس 28224، 62016 و 170033 - مدرس ابراهیم مشرقی (فصل سوم بخش اول)

مدیریت مالی 2 - کد درس 28224، 62016 و 170033 - مدرس ابراهیم مشرقی (فصل سوم بخش دوم) (برای درک بهتر محتوا و دانلود فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید)

ایمونولوژی - کد درس 38022 و 78040 - مدرس دکتر ندا امینی (بخش اول)

ایمونولوژی - کد درس 38022 و 78040 - مدرس دکتر ندا امینی (بخش دوم)

مدیریت مالی (اصول مدیریت مالی (از منظر اسلام)) - کد درس 170062، 92065، 92036، 65033، 52017 و 16025 - مدرس راضیه دیوانبیگی (بخش اول)

مدیریت مالی (اصول مدیریت مالی (از منظر اسلام)) - کد درس 170062، 92065، 92036، 65033، 52017 و 16025 - مدرس راضیه دیوانبیگی (بخش دوم)

مدیریت مالی (اصول مدیریت مالی (از منظر اسلام)) - کد درس 170062، 92065، 92036، 65033، 52017 و 16025 - مدرس راضیه دیوانبیگی (بخش سوم)

مدیریت مالی (اصول مدیریت مالی (از منظر اسلام)) - کد درس 170062، 92065، 92036، 65033، 52017 و 16025 - مدرس راضیه دیوانبیگی (بخش چهارم)

مدیریت مالی (اصول مدیریت مالی (از منظر اسلام)) - کد درس 170062، 92065، 92036، 65033، 52017 و 16025 - مدرس راضیه دیوانبیگی (بخش پنجم)

مدیریت مالی (اصول مدیریت مالی (از منظر اسلام)) - کد درس 170062، 92065، 92036، 65033، 52017 و 16025 - مدرس راضیه دیوانبیگی (بخش ششم)

زیست شناسی مولکولی - کد درس 38024 - مدرس دکتر ندا امینی

زیست شناسی سلولی و مولکولی 3 - کد درس 180086 - مدرس دکتر ندا امینی

تعلیم و تربیت اسلامی - کد درس 27050 - مدرس رویا بخشی زاده مهاجری (بخش اول) برای دریافت محتوای بیشتر اینجا کلیک کنید

تعلیم و تربیت اسلامی - کد درس 27050 - مدرس رویا بخشی زاده مهاجری (بخش دوم) - ایمیل پاسخگویی به سوالات R.b.mohajer@gmail.com

جنین شناسی - کد درس 78021 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

مبانی زیست شناسی تکوینی - کد درس 180082 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

بیوشیمی فیزیک - کد درس 180088 - مدرس دکتر الهه پروایی

بیوشیمی فیزیک - کد درس 180088 - مدرس دکتر الهه پروایی (بخش دوم)

روانشناسی تجربی - کد درس 160013 گروه های 1 و 2 - مدرس دکتر فرناز ابهر زنجانی (بخش اول)

روانشناسی تجربی - کد درس 160013 گروه های 1 و 2 - مدرس دکتر فرناز ابهر زنجانی (بخش دوم)

آیات الاحکام (1) - کد درس 27029 - مدرس علیرضا عالم زاده

بوم شناسی میکروارگانیسم ها - کد درس 88004 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر نازنین عطایی (بخش اول)

بوم شناسی میکروارگانیسم ها - کد درس 88004 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر نازنین عطایی (بخش دوم)

بازگشت به صفحه انتخاب روز