سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز سه شنبه 27 اسفند 1398

روش تحقیق (کمی و کیفی) - کد درس 160011 - مدرس استاد مهدی منیری - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات moniri@kavian.ac.ir

رفتار مصرف کنند - کد درس 28203 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر علی اصغر هادی زاده - آدرس ایمیل پاسخگویی سوالات hadizadeh@kavian.ac.ir

شیمی عمومی 2 - کد درس 55003 - مدرس دکتر الهه پروایی

حقوق تجارت - کد درس 92054 - مدرس علی شاهی (بخش اول)

حقوق تجارت - کد درس 92054 - مدرس علی شاهی (بخش دوم)

ناتوانی های یادگیری - کد درس 160036 - مدرس دکتر فاطمه حاجی اربابی

روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 - کد درس 160063 گروه 1 و 2 - مدرس مسعود برید لطیف (برای درک بهتر محتوا و دانلود فایل پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

هنر کتاب آرایی در آسیای میانه - کد درس 77015 - مدرس منصوره چابک سوار

نظریه های مشاوره و روان درمانی - کد درس 160081 و 34115 - مدرس مسعود برید لطیف

ژنتیک مولکولی - کد درس 180074 - مدرس دکتر ندا امینی

مبانی سازمان مدیریت - کد درس 18016 - مدرس مینا بوستانی راد (بخش اول)

مبانی سازمان مدیریت - کد درس 18016 - مدرس مینا بوستانی راد (بخش دوم)

میکروبیولوژی 2 - کد درس 55009 - مدرس دکتر نازنین عطایی

مدیریت استراتژیک - کد درس 16023، 63017 و 170025 - مدرس دکتر الهام بهپور

توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه - کد درس 160083 - مدرس مسعود برید لطیف

مدیریت تبلیغات و برند - کد درس 28206 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر هادی طاهرپور کلانتری

متون تخصصی زیست شناسی - کد درس 78027، 38054 و 180095 - مدرس محسن مروی بایگی

متون تخصصی زیست شناسی - کد درس 78027، 38054 و 180095 - مدرس محسن مروی بایگی (بخش دوم)

فرایندهای تولیدی در مقیاس وسیع - کد درس 38038 - مدرس دکتر ماریا بیهقی

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 (مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی) - کد درس 180084 و 55019 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

بازگشت به صفحه انتخاب روز