پذیرش و ثبت نام در موسسه آموزش عالی کاویان

با عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 به اطلاع می رساند زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان از تاریخ یک شنبه 10 لغایت چهارشنبه 20 آذر 1398 در محل اداره امور خدمات آمورشی موسسه آموزش عالی کاویان می باشد. همچنین شروع کلاس ها از نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1398 خواهد بود.