پذیرش و ثبت نام در موسسه آموزش عالی کاویان

با عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 به اطلاع می رساند زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان از تاریخ یک شنبه 24 لغایت دوشنبه 25 شهریور 1398 در محل کتابخانه موسسه آموزش عالی کاویان می باشد. همچنین تاریخ شروع کلاس ها 30 شهریور 1398 خواهد بود.