هیات امنا موسسه آموزش عالی کاویان

دکتر غلامحسین رونقی
رییس هیات امنا
دکتر محسن صادقی
نماینده مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر رضا اشرف زاده
عضو هیات امنا
حجه الاسلام مرتضی بکا
عضو هیات امنا
دکتر فائزه توتونیان
عضو هیات امنا
قاسم شیبانی
عضو هیات امنا
دکتر هادی قوامی
عضو هیات امنا
دکتر مهرداد لاهوتی
عضو هیات امنا
دکتر محمد مومن هروی
رئیس موسسه (دبیر هیات امنا)
مهدی منیری
عضو هیات امنا