معرفی موسسه

بر اساس مصوبه سيصد و شصتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر تشكيل مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي -غيردولتي به منظور گسـترش روز افزون آموزش عالي و ايجاد توازن هر چه بيشتر بين فارغ التحصيـلان مدارس و امكان اسـتفاده تعداد بيشتري از فرزندان اين مرز و بوم از آموزش عالي و تحصيلات دانشگاهي و در راستاي ايفاي نقش آموزش عالي در توسعه همه جانبه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي، مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعی و غـیردولتـی کاویان در سـال 1387 با بهـره گیری از خدمـات آموزشـی اسـتادان برجسته دانشگـاه های خراسـان رضـوی در شهـر مشـهد مقدس در مقـاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته تاسیس گردید.

در حال حاضر موسسه در گروه های زیست شناسی، حسابداری، روانشناسی، مدیریت، مدیریت بیمه، معماری و گرافیک در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.