گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی کاویان به تفکیک مقطع:

کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
کاردانی پیوسته

موسسه آموزش عالی کاویان در هفت گروه آموزشی، با بهره گیری از استاتید مجرب و با هدف عالی آموزش دانشجویان متخصص و متعهد دانشجو می پذیرد. برای کسب اطلاعات در مورد گروه های آموزشی، اساتید و رشته ها لینک های زیر را ملاحظه فرمایید.

گروه حسابداری
گروه روانشناسی
گروه زیست شناسی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
گروه مدیریت (مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه و مدیریت مالی)
گروه هنر و معماری