تماس با موسسه

موسسه آموزش عالی کاویان
مشهد مقدس، بلوار کوثر نبش کوثر 13 کد پستی 9178647743
تلفن های تماس (051): 38816393 - 38841809
فکس (051): 38827895
پست الکترونیکی: info@kavian.ac.ir

شماره داخلی بخش های مختلف موسسه
پذيرش و ثبت نام داخلي 12 و 15
حوزه رياست داخلي 11
مديريت آموزش داخلي 15
كارشناسان آموزش داخلي 13 و 14
اداره امور مالي داخلي 29
امور فرهنگي داخلي 30
مدير گروه حسابداري داخلي 21
مدير گروه روانشناسي داخلي 17
مدير گروه زيست شناسي داخلي 32
مدير گروه فقه و مباني حقوق اسلامي داخلي 21
مدير گروه مديريت داخلي 23
مدير گروه هنر و معماري داخلي 28
انتظامات داخلي 27
واحد حراست داخلي 22
كتابخانه داخلي 31

دانشجويان، اساتيد و مراجعه كنندگان عزيز مي توانند از طريق فرم زير درخواست يا سوال خود را مطرح نمايند. روابط عمومي موسسه در اسرع وقت نسبت به پاسخگويي به خواسته مطرح شده اقدام خواهد كرد.

نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن تماس:
شرح موضوع: