نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: بازدید پارک زیارتی مشهد (تاریخ درج: پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397)
متن خبر - واقعه: در راستای اجرای برنامه های قرآنی موسسه و به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی، بازدید قرآنی، فرهنگی و تفریحی از پارک زیارتی مشهد به همراه جمعی از دانشجویان انجام شد.