نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی منطقه 9 (تاریخ درج: سه شنبه 10 اسفند 1396)
متن خبر - واقعه: برگزاری نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی منطقه 9 به میزبانی: موسسه آموزش عالی کاویان به تاریخ سه شنبه 10 اسفند 1396