نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: لیست نیازهای اعلام شده موسسه آموزش عالی کاویان جهت فراخوان شهریور 95 (تاریخ درج: دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵)
متن خبر - واقعه:

لیست نیازهای اعلام شده موسسه آموزش عالی کاویان جهت فراخوان شهریور 95

اساتید محترم
جهت اطلاع از اعلام نیاز موسسه آموزش عالی کاویان برای استخدام هیات علمی به سامانه مرکزجذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس(www.mjazb.ir) مراجعه شود.