نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برنامه هفته پژوهش سال 1396 (تاریخ درج: دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه: