نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: کارگاه آموزشی چگونگی دست یابی به فرصت های شغلی در صنعت بیمه (تاریخ درج: شنبه 27 آبان 1396)
متن خبر - واقعه: