نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: مدارک همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارزش استخدامی دارد (تاریخ درج: دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵)
متن خبر - واقعه: در بخشنامه جدید معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور تاکید شد:
مدارک همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارزش استخدامی دارد