نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: همایش افسردگی و ناشادی (بیا با هم صحبت کنیم) (تاریخ درج: چهارشنبه 10 آبان 1396)
متن خبر - واقعه:

در راستای برنامه های فرهنگی و آموزشی مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی کاویان با محوریت راه های پیشگیری از افسردگی، جلسه ای آموزشی در سالن اجتماعات موسسه برگزار شد که در آن خانم دکتر تکلو (روانپزشک) که در خصوص افسردگی و ماهیت فیزیولوژی آن و خانم دکتر حاجی اربابی که در باب خوش بینی – راه های ایمن سازی از افسردگی سخنرانی نمودند. همچنین دانشجویان در خصوص مشکلات افسردگی و عوامل ناشی از آن راهکارهایی را جویا شده و پاسخ های مربوطه را دریافت کردند.