نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی (تاریخ درج: دوشنبه 10 مهر 1396)
متن خبر - واقعه: نمایشگاه صنایع دستی و آثار هنری به منظور آشنایی، شناخت بیشتر و ترویج فرهنگ استفاده از این آثار در بین دانشجویان رشته های مختلف و با هدف کمک به خیره ها به مدت یک هفته در موسسه برگزار شد.