نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری ایستگاه صلواتی دهه اول محرم (تاریخ درج: سه شنبه 4 مهر ۱۳۹۶ )
متن خبر - واقعه: همزمان با آغاز ماه محرم و با همکاری بسیج دانشجویی ایستگاه صلواتی در دهه اول محرم برای پذیرایی از مهمانان و دانشجویان دایر گردید.