نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: آغاز محرم (تاریخ درج: چهارشنبه 29 شهریور ۱۳۹۶ )
متن خبر - واقعه: در آستانه شروع ماه محرم به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی و با همکاری جمعی از دانشجویان بسیجی و فرهنگی جهت استقبال از محرم موسسه را سیاه پوش نمودند.